Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu PSSE Zawiercie Logo Fundusze Europejskie, Unia Europejska
Szczepienia
'Zaszczep w sobie chęć szczepienia!'

Celem akcji 'Zaszczep w sobie chęć szczepienia!' jest wskazanie społeczeństwu na korzyści wynikające ze szczepień ochronnych oraz podniesienie poziomu wiedzy ogółu społeczeństwa w zakresie umiejętności zapobiegania chorobom zakaźnym, którym można przeciwdziałać na drodze szczepień ochronnych.

Akcja ta jest kierowana do środowisk medycznych, w tym lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej oraz środowisk pozamedycznych, w tym szczególnie rodziców i opiekunów dzieci.

Szczegóły akcji znajdują się na stronie www.szczepienia.gis.gov.pl.

 
Sprawozdania miesięczne

Stan magaznowy

Szczepienia przeciw grypie

 
Sprawozdania kwartalne

Sprawozdanie z przeprowadzonych obowiązkowych szcepień ochronnych

Rozliczenie z pobranych preparatów szczepionkowych

Rozliczenie z pobranych preparatów szczepionkowych p/WZW typu B20 mg

Sprawozdanie z obowiązkowych szczepień ochronnych wg informacji zawartych w kartach uodpornienia

Zużycie preparatów przeciwko ospie wietrznej

Zużycie preparatów przeciwko Streptococcus Pneumoniae

Szczepionki zakupione przez rodziców

 
Inne dokumenty

Protokół zdawczo-odbiorczy

Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu BCG (p/gruźlicy)

Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu innym niż BCG

Wykaz zalecanych szczepień ochronnych dla osób wyjeżdżających poza granice kraju

Wykaz zalecanych szczepień wykonywanych w Międzynarodowym Punkcie Szczepień

Wzór Międzynarodowej Książeczki Szczepień

Godziny otwarcia Międzynarodowego Punktu Szczepień

Cennik Międzynarodowego Punktu Szczepień

 

Walidacja strony: XHTML 1.0, CSS. Kontakt: informatyk.