Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu PSSE Zawiercie Logo Fundusze Europejskie, Unia Europejska
Oświata Zdrowotna
Sprawozdania z realizacji programów

AKwestionariusz ankiety dla szkolnego koordynatora V edycja ARS

AAnkieta dla ucznia V edycja ARS

AInformacja z realizacji programu 'Czyste Powietrze Wokół Nas'

ASprawozdanie z realizacji akcji edukacyjnej 'Szkoła Czystych Rąk'

ASprawozdanie z realizacji projektu 'Smak życia czyli debata o dopalaczach'

ASprawozdanie z realizacji kampanii 'Znamię! Znam je?'

ASprawozdanie z realizacji programu 'Podstępne WZW'

AInformacja z realizacji programu 'ARS, Czyli Jak Dbać O Miłość?'

ASprawozdanie z realizacji programu edukacyjnego 'Żywienie na wagę zdrowia'

ASprawozdanie z realizacji programu Wybierz życie - Pierwszy krok

 

#mamczasrozmawiac
(21.11.2017)

Logo GIS

W piątek 17 listopada, ruszyła kampania edukacyjna Krajowego Centrum ds. AIDS ''Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)'' promująca dialog międzypokoleniowy o zdrowiu a zwłaszcza o tematach trudnych, takich jak choroby przenoszone drogą płciową, w tym HIV. Tego samego dnia rozpoczyna się też Europejski Tydzień Testowania na HIV.

Pobierz informację:

Informacja Prasowa - Start kampani zespoły

Plakat mamczasrozmawiac

 

Kampania społeczna ''Mam świadomość jak być zdrowym''
(20.11.2017)


Na terenie działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu w 2017 r. trwała realizacja Kampanii Społecznej pt. ''Mam świadomość jak być zdrowym'' zainicjowana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Kampania skierowana była do właścicieli, pracowników zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej.

Więcej ...
 

INFORMACJE O EUROPEJSKIM DNIU WIEDZY O ANTYBIOTYKACH
(18.11.2017)


Co roku w dniu 18 listopada obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EDWA).

W 2017 r. głównym tematem obchodów w dalszym ciągu będzie propagowanie racjonalnego stosowania antybiotyków zarówno wśród społeczeństwa jak i profesjonalistów medycznych.

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach został ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską na wniosek Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób. Celem Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach jest zwrócenie uwagi i podniesienie świadomości zarówno społeczeństwa, polityków jak i profesjonalistów medycznych na temat niezwykle groźnego zjawiska w obszarze zdrowia publicznego, jakim jest narastająca i szybko rozprzestrzeniająca się oporność na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących najważniejsze i najpowszechniejsze zakażenia u człowieka. Konsekwencją tego zjawiska jest ograniczenie możliwości skutecznego leczenia infekcji, a więc zwiększająca się zachorowalność i śmiertelność z powodu zakażeń. Narastająca oporność jest tym bardziej niebezpieczna, że w ostatnich dwudziestu latach wprowadzono jedynie dwa nowe antybiotyki i to o bardzo wąskich wskazaniach. Dlatego jedynym wyjściem jest racjonalna antybiotykoterapia i stosowanie antybiotyków jedynie tam, gdzie mogą one naprawdę przynieść korzyść.

Więcej informacji o EDWA na stronie:

antybiotyki.edu.pl

Pobierz materiały:

APlakat PDF

AUlotka PDF

APlan lekcji PDF

Więcej ...
 

#mamczasrozmawiac
(17.11.2017)

W piątek 17 listopada, rusza kampania edukacyjna Krajowego Centrum ds. AIDS ''Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)'' promująca dialog międzypokoleniowy o zdrowiu a zwłaszcza o tematach trudnych, takich jak choroby przenoszone drogą płciową, w tym HIV. Tego samego dnia rozpoczyna się też Europejski Tydzień Testowania na HIV.

Pobierz informację:

Informacja Prasowa - Start kampani zespoły

Plakat mamczasrozmawiac

Więcej ...
 

Światowy Dzień Rzucania Palenia - 16 listopada 2017
(16.11.2017)


16 listopada 2017 r. przypada kolejny Światowy Dzień Rzucania Palenia. Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu obchodzony jest zawsze w trzeci czwartek listopada. Pomysł obchodów narodził się w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy dziennikarza Lynna Smitha, który w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów. W efekcie, aż 150 tysięcy ludzi spróbowało przez jedną dobę wytrzymać bez palenia. W następnych latach akcja objęła swoim zasięgiem wszystkie stany i większość palaczy. Zachęcone powodzeniem akcji Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem uznało trzeci czwartek listopada za Dzień Rzucania Palenia.

Statystyki odnośnie palenia tytoniu w Polsce są nadal niepokojące. Papierosy codziennie pali co czwarty (24%) Polak w wieku 15 i więcej lat. Wśród mężczyzn odsetek ten wynosi 31%, wśród kobiet 18%. Liczne badania dowodzą, że istnieje związek przyczynowo - skutkowy między opisywanym nałogiem a rozwojem wielu chorób. Wśród problemów zdrowotnych przyczynowo związanych z paleniem tytoniu wymienia się: choroby nowotworowe, choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego i inne.

Profilaktyka z zakresu ograniczania używania tytoniu mogą przyczynić się do znacznego zmniejszenia rozpowszechnienia palenia:

- ochrona przed wtórnym dymem tytoniowym poprzez wprowadzenie bardziej rygorystycznych przepisów o zakazie palenia;

- umieszczanie ostrzeżeń na opakowaniach papierosów i prowadzenie programów, akcji informacyjno - edukacyjnych;

- egzekwowanie zakazu reklamy, promocji i sponsoringu.

Więcej ...
 

AKCJA PROFILAKTYCZNA W ŻŁOBKU MIEJSKIM W ZAWIERCIU
(08.11.2017)


W dniach od 12.10. do 13.10.2017 r. w Żłobku Miejski w Zawierciu pracownicy Oświaty Zdrowotnej prowadzili działania edukacyjne skierowane do rodziców i opiekunów dzieci w wieku 0 - 3 lata oraz kadry pedagogiczno - opiekuńczej żłobka w zakresie:

- profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu psychoaktywnych środków zastępczych, zwiększania wiedzy na temat skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, a także ograniczenia ich stosowania,

- szkodliwości palenia tytoniu, skutków zdrowotnych biernego i czynnego palenia, wpływu aktywnego palenia tytoniu na zdrowie i życie rozwijającego się płodu, przepisów prawa gwarantujących warunki do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego oraz do obowiązku przestrzegania zakazu palenia tytoniu w miejscach publicznych, promowano styl życia bez palenia tytoniu,

- profilaktyki i promocji szczepień ochronnych, znaczenia szczepień w profilaktyce chorób zakaźnych, upowszechniano i zwiększano wiedzę na temat korzyści wynikających z prowadzania szczepień ochronnych,

- promowania wiedzy w zakresie bezpiecznego stosowania antybiotyków, zwracano uwagę na problemy antybiotykoodporności oraz nadużywania i niewłaściwego stosowania antybiotyków.

Więcej ...
 

BEZPIECZNE WAKACJE 2017 - ''KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO - W WAKACJE''

Akcje profilaktyczne skierowane do uczestników wypoczynku letniego w powiecie zawierciańskim
(01.09.2017)

W lipcu 2017 roku pracownicy PSSE w Zawierciu prowadzili edukację zdrowotną skierowaną do uczestników wypoczynku, kadry opiekunów w obiektach hotelowych, harcerskich bazach obozowych w powiecie zawierciańskim: w Przyłubsku, Podlesicach, Hucisku, Hutkach - Kankach, Morsku oraz wypoczynku w miejscu zamieszkania. Tematyka prelekcji, pogadanek, warsztatów dydaktycznych dotyczyła zachowań prozdrowotnych i obejmowała:

- profilaktykę dotyczącą uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych,

- profilaktykę HIV/AIDS,

- profilaktykę chorób zakaźnych (w tym zakażeń meningokokami), chorób przenoszonych przez kleszcze, chorób odzwierzęcych, chorób przenoszonych drogą pokarmową, chorób nowotworowych,

- bezpieczne korzystanie z promieni słonecznych i promieniowania UV,

- racjonalne stosowanie antybiotyków,

- promocję szczepień ochronnych,

- racjonalne odżywianie w okresie wzmożonej aktywności fizycznej.

- bezpieczeństwo wypoczynku nad wodą,

- promocję bezpiecznych zachowań na drodze, z uwagi na wypadki z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Do kadry opiekunów i grupy uczestników wypoczynku letniego w wieku 13-18 lat skierowano działania edukacyjne dotyczące profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania psychoaktywnych środków zastępczych w środowisku młodzieży. Przeprowadzono pogadanki, rozmowy indywidualne, udzielano porad, zwracano uwagę na problemy zdrowotne i społeczne wynikające z korzystania z dopalaczy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się narko i alkogogle, przez założenie których uczestnicy akcji mogli zobaczyć jak postrzega otoczenie i jakie są reakcje osoby nietrzeźwej lub będącej pod wpływem narkotyków. Wyeksponowano i przekazano materiały informacyjno - edukacyjne (ulotki, broszury, zakładki, plakaty).

Wyeksponowano i przekazano materiały informacyjno - edukacyjne (banner ''Stop dopalaczom Uwaga! Nowe narkotyki'', ulotki, broszury, zakładki, plakaty, znaki zakazu palenia tytoniu). Do kadry opiekunów i grupy uczestników wypoczynku letniego w wieku 13-18 lat skierowano działania edukacyjne dotyczące profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania psychoaktywnych środków zastępczych w środowisku młodzieży. Wykorzystano narko i alko gogle - po ich założeniu młodzież mogła zobaczyć, jak postrzega otoczenie osoba po zażyciu narkotyków lub pod wpływem alkoholu. Przeprowadzono pogadanki, rozmowy indywidualne, udzielano porad, zwracano uwagę na problemy zdrowotne i społeczne wynikające z korzystania z dopalaczy. Zwiększano wiedzę w zakresie wpływu palenia tytoniu (czynnego i biernego) na zdrowie i prawidłowy rozwój organizmu. W akcjach profilaktycznych ogółem wzięło udział 893 osób. Edukacja zdrowotna dotycząca bezpiecznych zachowań, promowanie stylu życia wolnego od używek zostały przyjęte przez uczestników wypoczynku z dużym zainteresowaniem.

Więcej ...
 

ŻÓŁTACZKA POKARMOWA

- wirusowe zapalenie wątroby typu A
(22.08.2017)

Kliknij na obrazku aby powiększyć

Więcej ...
 

PEDIKULOZA

- czyli co Twoje dziecko może mieć na głowie
(25.07.2017)

Kliknij na obrazku aby powiększyć

Zachęcamy do zapoznania się z załączonymi materiałami dotyczącymi pedikulozy

APDF - Pedikuloza

Więcej ...
 
Wszystkie wiadomości ...

Walidacja strony: XHTML 1.0, CSS. Kontakt: informatyk.