Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu PSSE Zawiercie Logo Fundusze Europejskie, Unia Europejska
Oświata Zdrowotna
Sprawozdania z realizacji programów

Awzór sprawozdania ''Klub zdrowego przedszkolaka''

AAnkieta dla nauczyciela II edycja Bieg po zdrowie

AKwestionariusz ankiety dla szkolnego koordynatora V edycja ARS

AAnkieta dla ucznia V edycja ARS

ASprawozdanie z realizacji projektu 'Smak życia czyli debata o dopalaczach'

ASprawozdanie z realizacji kampanii 'Znamię! Znam je?'

ASprawozdanie z realizacji programu 'Podstępne WZW'

AInformacja z realizacji programu 'ARS, Czyli Jak Dbać O Miłość?'

ASprawozdanie z realizacji programu Wybierz życie - Pierwszy krok

 

''Żyjesz zdrowo - wygrywasz!''
(21.03.2018)


W dniu 21.03.2018 r. w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu pracownicy Oświaty Zdrowotnej przeprowadzili akcję prozdrowotną pod hasłem ''Żyjesz zdrowo wygrywasz'' skierowaną do podopiecznych zakładu - uczennic szkoły podstawowej, gimnazjum i branżowej szkoły zawodowej, kadry pedagogicznej, opiekunów. Przekazano wiedzę na temat profilaktyki raka piersi, profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych, podnoszono świadomość na temat szkodliwości dopalaczy, niebezpiecznych procesów zachodzących w organizmie podczas ich zażywania. Promowano bezpieczne zachowania. Odbył się pokaz prezentacji multimedialnych zachęcających do prowadzenia zdrowego stylu życia. Uczestnikom akcji przekazano materiały informacyjno - edukacyjne.

Więcej ...
 

AKCJA PROFILAKTYCZNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAWIERCIU
(19.03.2018)


W dniu 19.03.2018 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach Filii w Zawierciu przeprowadzono akcję profilaktyczną p.h. ,,Zdrowy styl życia w profilaktyce raka piersi'' skierowaną do kobiet ze Stowarzyszenia Amazonek i Osób z Problemami Onkologicznymi, podopiecznych Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu, pracowników biblioteki. Odbyły się prelekcje, pogadanki, pokazy prezentacji multimedialnych. W prowadzonych rozmowach kierowanych podnoszono znaczenie poddawania się badaniom profilaktycznym. Zwiększano wiedzę w zakresie znaczenia zdrowego stylu życia dla zdrowia.

Więcej ...
 

Profilaktyka chorób zakaźnych
(05.03.2018)


W dniu 28.02.2018 r. w Przedszkolu Nr 1 im. J. Brzechwy i Niepublicznym Przedszkolu ''Biedronki'' w Łazach oraz w dniu 05.03.2018 r. w Przedszkolu Nr 4 w Zawierciu pracownicy Oświaty Zdrowotnej przeprowadzili pogadanki na temat profilaktyki chorób zakaźnych: wirusowe zapalenie wątroby typu A, profilaktyka zachorowania na grypę. Zwiększano wiedzę w zakresie dróg zakażenia, przestrzegania zasad higieny (także przy przygotowywaniu i spożywaniu posiłków), jako podstawy w zapobieganiu zakażeniom, a także poddawaniu się szczepieniom przeciwko WZW typu A. Edukacja skierowana była do dzieci przedszkolnych (241 dzieci) i personelu (50 osób).

Więcej ...
 

Światowy Dzień Zdrowia 2018
(19.03.2018)


W 1948 roku powstała Światowa Organizacja Zdrowia. W celu upamiętnienia tego dnia organizowany jest Światowy Dzień Zdrowia, który co roku ma inny temat przewodni.

''Zdrowie dla wszystkich'' to hasło Światowego Dnia Zdrowia w 2018 r.

''Zdrowie dla wszystkich'' to nie tylko hasło tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia, ale wizja przyświecająca od ponad siedemdziesięciu lat, działalności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Najwyższy możliwy poziom zdrowia dla wszystkich ludzi, to wyzwanie dla światowych liderów i motyw przewodni wspierania krajów w dążeniu do Uniwersalnej Opieki Zdrowotnej (UHC). Stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu to ideał, do którego powinni dążyć wszyscy ludzie.

''Nikt nie powinien wybierać między śmiercią a trudnościami finansowymi. Nikt nie powinien wybierać pomiędzy kupowaniem lekarstw a kupowaniem jedzenia. ''

- Co najmniej połowa ludzi na świecie nie jest obecnie w stanie uzyskać niezbędnych usług zdrowotnych.

- Prawie 100 milionów ludzi jest zmuszanych do skrajnego ubóstwa, przetrwania za jedyne 1,90 USD lub mniej dziennie, ponieważ muszą płacić za usługi zdrowotne z własnej kieszeni.

- Ponad 800 milionów ludzi (prawie 12% światowej populacji) wydaje co najmniej 10% swoich domowych budżetów na wydatki zdrowotne dla siebie, chorego dziecka lub innego członka rodziny. W budżecie domowym takie wydatki traktowane są jako ''katastrofalne wydatki''.

- Pokrywanie katastrofalnych wydatków na opiekę zdrowotną jest problemem globalnym. W bogatszych krajach w Europie, Ameryce Łacińskiej i niektórych częściach Azji, które osiągnęły wysoki poziom dostępu do usług zdrowotnych, coraz więcej osób wydaje co najmniej 10% swoich domowych budżetów na wydatki zdrowotne.

Więcej ...
 

INFORMACJA O SZCZEPIENIACH
(15.03.2017)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu informuje o bezpłatnych szczepieniach dla dzieci z roczników 2013-2016 przeciwko pneumokokom.

Więcej informacji - darmowe szczepienia dla dzieci z rocznikow 2013-2016 przeciwko pneumokokom

Więcej ...
 

Akcje profilaktyczne w przychodniach lekarskich w Kroczycach i Włodowicach
(19.02.2018)


W dniu 19.02.2018 r. w Centrum Medycznym NZOZ ''VITAMED'' w Zawierciu oraz w dniu 23.02.2018 r. w Przychodni ''Medyk'' w Poradni Lekarza POZ we Włodowicach i Poradni Ogólnej SP ZOZ ''SKALMED'' w Kroczycach pracownicy PSSE w Zawierciu przeprowadzili akcje profilaktyczne skierowane do pacjentów i pracowników poradni. Edukacja zdrowotna obejmowała profilaktykę chorób przenoszonych drogą płciową, chorób nowotworowych. Wskazywano na znaczenie wykonywania badań profilaktycznych w walce z nowotworami, jako skuteczny sposób na wczesne wykrycie raka. Zwracano uwagę na szkodliwość używania środków psychoaktywnych, w tym ''dopalaczy'', alkoholu, palenia tytoniu. Promowano wykonywanie szczepień ochronnych jako najskuteczniejszy i najbardziej efektywny sposób zapobiegania wielu chorobom zakaźnym, racjonalne, odpowiedzialne przyjmowanie antybiotyków. Prowadzone były pogadanki, rozmowy kierowane, dystrybucja plakatów, ulotek. W akcjach wzięło udział 95 osób.

Więcej ...
 

Akcja profilaktyczna w Poradni dla Dzieci
(09.02.2018)


W dniu 09.02.2018 r. w Przychodni Lekarza Rodzinnego w Poradni dla Dzieci w Zawierciu odbyła się akcja prozdrowotna. Prowadzono działania informacyjno - edukacyjne w ramach Kampanii społecznych ''Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu'', ''Mam czas rozmawiać'', ''Zaszczep w sobie chęć szczepienia'' oraz akcji ''Badam się mam pewność''. Z uczestnikami spotkania: rodzice i opiekunowie dzieci, młode kobiety, kadra medyczna, prowadzono rozmowy w zakresie:

Więcej ...
 

BEZPIECZNE FERIE
(24.01.2018)

Kliknij na obrazku aby powiększyć

Więcej ...
 

Konkurs wiedzy na temat HIV i AIDS w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pilicy
(22.01.2018)


W dniu 22.01.2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pilicy odbył się konkurs wiedzy na temat zakażeń wirusem HIV i choroby AIDS. Celem konkursu było podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV i AIDS, kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS, kształtowanie świadomości wpływu własnego postępowania na stan swojego zdrowia. Uczniowie rozwiązywali test wielokrotnego wyboru. Poziom wiedzy świadczył o rzetelnym przygotowaniu uczniów. Konkurs składał się z dwóch etapów: klasowego, szkolnego. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali materiały edukacyjne: broszury i zakładki. Zorganizowany konkurs łączy się z kampanią edukacyjną Krajowego Centrum ds. AIDS ''Mam czas rozmawiać'' promującą dialog międzypokoleniowy o zdrowiu, a zwłaszcza o tematach trudnych, takich jak choroby przenoszone drogą płciową, w tym HIV.

Więcej ...
 
Wszystkie wiadomości ...

Walidacja strony: XHTML 1.0, CSS. Kontakt: informatyk.