Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu PSSE Zawiercie Logo Fundusze Europejskie, Unia Europejska
Aktualności

Europejski Tydzień Szczepień
(21.04.2017)

Uprzejmie informujemy, że w dniach 24-30 kwietnia 2017 roku w Państwowej Inspekcji Sanitarnej obchodzony będzie Europejski Tydzień Szczepień - European Immunization Week (EIW) objęty patronatem Światowej Organizacji Zdrowia.

W tych dniach pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych będą udzielać wszelkich informacji na temat szczepień ochronnych. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Informacje można uzyskać bezpośrednio lub telefonicznie w PSSE Zawierciu przy ul. 11 Listopada 15 w pokoju nr 13, tel. 32 6723491, w godzinach od 8:00 - 15:00.

Hasło tegorocznego Tygodnia Szczepień brzmi:

ZAPOBIEC, OCHRONIĆ, UODPORNIĆ

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest propagowanie szczepień jako najskuteczniejszej formy zapobiegania chorobom oraz zwiększenie świadomości społecznej w przedmiotowej kwestii.

EIW został zapoczątkowany w 2005 roku przez Światową Organizację Zdrowia. Od tego czasu, w obchodach aktywnie uczestniczą kraje z całego regionu europejskiego.

Więcej ...
 
Informacja prasowa o przeprowadzanej na terenie województwa śląskiego akcji szczepienia lisów wolno żyjących w akcji wiosennej w 2017 roku.
(21.04.2017)

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 27.04.-07.05.2017 r. na terenie całego województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

APobierz pełną informację w PDF

 

O G Ł O S Z E N I E
(07.04.2017)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu ogłasza nabór na stanowisko stażysty lub młodszego asystenta w Oddziale Laboratoryjnym. Więcej informacji w zakładce ogłoszenia

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu

Realizacja projektu UE


(05.04.2017)

Wszelkie informacje dotyczące realizowanego projektu ''Termomodernizacji budynku Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zawierciu przy ul. 11 Listopada 15'' w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa Zmniejszanie emisyjności gospodarki Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 znajdą Państwo w zakładce: Realizacja projektu UE

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu INFORMUJE iż na terenie województwa śląskiego jest realizowana kampania edukacyjna ''Mam świadomość jak być zdrowym''
(03.04.2017)

Celem kampanii jest zwiększenie bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców naszego regionu poprzez podniesienie wiedzy na temat zakażeń krwiopochodnych, przestrzegania zasad higieny oraz procedur dekontaminacji narzędzi i sprzętu.

W związku z powyższym zostanie przeprowadzone bezpłatne szkolenie skierowane do właścicieli i pracowników wybranych gabinetów pielęgnacji urody działających na terenie powiatu zawierciańskiego.

Więcej ...
 

''Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zawierciu przy ul. 11 Listopada 15''
(17.03.2017)

W dniu 28.02.2017 roku pani Ewelina Sergiel-Błaszczyk, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu, podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę POIS.01.03.01-00-0111/16-00 w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa Zmniejszanie emisyjności gospodarki Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dotyczącą ''Termomodernizacji budynku Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zawierciu przy ul. 11 Listopada 15''.

Więcej ...
 

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w Zawierciu z dnia 14.03.2017 r. godz. 10:00 skierowany do konsumentów wody z sieci wodociągowej w Drużykowej oraz Rędzinach, gmina Szczekociny
(14.03.2017)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu informuje, iż w dniu 13.03.2017 r. pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych z sieci wodociągowej w Drużykowej oraz Rędzinach. Wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych wskazują, iż woda pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. , poz. 1989).

W związku z powyższym stwierdzam, iż woda z sieci wodociągowej w Drużykowej oraz Rędzinach zasilanej przez ujęcie w Dąbrówce gmina Moskorzew nadaje się do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń oraz mycia rąk i kąpieli.

Komunikat PPIS w Zawierciu z dnia 08.03.2017 r. jest nieaktualny.

Więcej ...
 

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w Zawierciu z dnia 11.03.2017 r. godz. 13:00 skierowany do konsumentów wody z sieci wodociągowej w Drużykowej oraz Rędziny, gmina Szczekociny
(11.03.2017)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu informuje, iż w dniu 09.03.2017 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego pobrano 5 próbek wody do badań laboratoryjnych z sieci wodociągowej w Drużykowej oraz Rędzinach. W próbce wody pobranej z sieci wodociągowej w Drużykowej badania wykazały przekroczenie parametru mikrobiologicznego - bakterie grupy coli, jest to niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

W związku z powyższym woda z sieci wodociągowej w Drużykowej i Rędzinach

nadal nie nadaje się do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń oraz mycia rąk i kąpieli. Woda z sieci wodociągowej może być obecnie wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania ustępów.

Do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań wody z wodociągu, nawet po przegotowaniu woda z kranu nie nadaje się do spożycia.

Osoby z osłabioną odpornością, rodzice i opiekunowie niemowląt i małych dzieci muszą zachować szczególną ostrożność.

Jakość wody w sieci wodociągowej będzie na bieżąco monitorowana przez PSSE w Zawierciu do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań.

Informacje dotyczące jakości wody z w./w wodociągu obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Więcej ...
 

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w Zawierciu z dnia 08.03.2017 r. godz. 14:00 skierowany do konsumentów wody z sieci wodociągowej w Drużykowej oraz Rędziny, gmina Szczekociny
(08.03.2017)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu informuje, iż w dniu 06.03.2017 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego pobrana została próbka wody do badań laboratoryjnych z sieci wodociągowej w Drużykowej. Przeprowadzone badania wykazały przekroczenia parametrów mikrobiologicznych - bakterie grupy coli, jest to niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

W związku z powyższym woda z sieci wodociągowej w Drużykowej i Rędzinach

nie nadaje się do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń oraz mycia rąk i kąpieli. Woda z sieci wodociągowej może być obecnie wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania ustępów.

Do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań wody z wodociągu, nawet po przegotowaniu woda z kranu nie nadaje się do spożycia.

Osoby z osłabioną odpornością, rodzice i opiekunowie niemowląt i małych dzieci muszą zachować szczególną ostrożność.

Jakość wody w sieci wodociągowej będzie na bieżąco monitorowana przez PSSE w Zawierciu do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań.

Informacje dotyczące jakości wody z w./w wodociągu obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Więcej ...
 

''Bezpieczeństwo wodne w budynkach''
(06.03.2017)

Poniżej przedstawiamy opracowanie przygotowane przez Światową Organizację Zdrowia z marca 2011 r. pt.: ''Bezpieczeństwo wodne w budynkach'' celem ewentualnego wykorzystania w bieżącej działalności.

Więcej ...
 
Wszystkie wiadomości ...

Walidacja strony: XHTML 1.0, CSS. Kontakt: informatyk.