Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu PSSE Zawiercie Logo Fundusze Europejskie, Unia Europejska

Aktualności

''Przygody Dzielnego Niedźwiadka Szczepana''
(16.10.2018)

W dniu 15.10.2018 r. w Przedszkolu Nr 2 im. Misia Uszatka w Zawierciu odbyła się akcja prozdrowotna, podczas której Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu, p. Ewelina Sergiel - Błaszczyk przeczytała dzieciom przedszkolnym bajkę pod tytułem ''Przygody dzielnego niedźwiadka Szczepan''. Treść bajki ma zadanie ułatwić dzieciom zrozumienie znaczenia dla ich zdrowia szczepień ochronnych i złagodzić ewentualne obawy związane z wykonywaniem szczepienia.

Więcej ...
 

''Ogólnopolski Dzień Tornistra''
(09.10.2018)

1 października został ogłoszony przez Panią Annę Zalewską Minister Edukacji Narodowej - Ogólnopolskim Dniem tornistra.

Celem akcji, realizowanej przez MEN we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną, jest edukacja prozdrowotna ukierunkowana na profilaktykę wad postawy. Na terenie działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu akcja ważenia tornistrów rozpoczęła się 2 października. Do dnia 8 października pracownicy Inspekcji Sanitarnej w obecności przedstawiciela Kuratorium Oświaty zważyli 542 uczniów oraz ich tornistry w dwóch szkołach podstawowych. Na terenie działalności PSSE w Zawierciu w miesiącu październiku ważeniem tornistrów zostaną objęci uczniowie czterech szkół podstawowych.

Więcej ...
 
Informacja o przeprowadzanej na terenie województwa śląskiego akcji szczepienia lisów wolno żyjących w 2018 roku.
(17.09.2018)

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 19.09.- 28.09.2018 r. na terenie całego województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

APobierz pełną informację w PDF

 

LEGIONELOZA - INFORMACJE DLA OSÓB PODRÓŻUJĄCYCH
(12.09.2018)

I. CO TO JEST LEGIONELOZA I LEGIONELOZOWE ZAPALENIE PŁUC, JAK MOŻE SIĘ OBJAWIAĆ? KIEDY DOCHODZI DO ZAKAŻENIA? JAK ZMNIEJSZYĆ RYZYKO ZACHOROWANIA?

- LEGIONELOZA JEST ZAKAŹNĄ CHOROBĄ WYWOŁYWANĄ PRZEZ BAKTERIE LEGIONELLA SPP. WYSTĘPUJĄCE W WODZIE.

- DO ZAKAŻENIA LUDZI DOCHODZI POPRZEZ WDYCHANIE AEROZOLU KROPELEK WODY (AREOZOL WODNO-POWIETRZNEGO) ZAWIERAJĄCYCH BAKTERIE, CHOROBA MOŻE PRZEBIEGAĆ W POSTACI ZAPALENIA PŁUC.

- LEGIONELOZOWE ZAPALENIE PŁUC (INACZEJ CHOROBA LEGIONISTÓW) TO POWAŻNE, ATYPOWE ZAPALENIE PŁUC - W PRZYPADKU BRAKU ODPOWIEDNIEGO LECZENIA ANTYBIOTYKAMI MOŻE DOPROWADZIĆ DO POWAŻNYCH KOMPLIKACJI ZDROWOTNYCH.

- CHOROBA MOŻE MIEĆ SZCZEGÓLNIE CIĘŻKI PRZEBIEG U OSÓB STARSZYCH I OBCIĄŻONYCH INNYMI CHOROBAMI.

CO ROKU W EUROPIE ODNOTOWUJE SIĘ PONAD 1000 PRZYPADKÓW LEGIONELOZOWEGO ZAPALENIE PŁUC U OSÓB, KTÓRE ULEGŁY ZAKAŻENIU W RÓŻNYCH OBIEKTACH ZAKWATEROWANIA TURYSTYCZNEGO, TAKICH JAK NP. HOTELE, PENSJONATY CZY KEMPINGI.

Więcej ...
 

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w Zawierciu z dnia 08.08.2018 r. godz. 10:00 skierowany do konsumentów wody pochodzącej z ujęcia w Woźnikach, gm. Irządze oraz sieci wodociągowej zaopatrywanej przez to ujęcie
(08.08.2018)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu informuje, iż w dniu 06.08.2018 r. pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych z ujęcia w Woźnikach oraz sieci wodociągowej zaopatrywanej przez to ujęcie. Wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych wskazują, iż woda pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym stwierdzam, iż woda z ujęcia w Woźnikach oraz sieci wodociągowej zaopatrywanej przez to ujęcie nadaje się do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń oraz mycia rąk i kąpieli.

Ze względu na chlorowanie wody możliwa jest zmiana zapachu i smaku wody.

Komunikat PPIS w Zawierciu z dnia 04.08.2018 r. jest nieaktualny.

Więcej ...
 

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w Zawierciu z dnia 04.08.2018 r. godz. 12:00 skierowany do konsumentów wody pochodzącej z ujęcia w Woźnikach, gm. Irządze oraz sieci wodociągowej zaopatrywanej przez to ujęcie
(04.08.2018)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu informuje, iż w dniu 02.08.2018 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego pobrana została próbka wody do badań laboratoryjnych z ujęcia w Woźnikach. Przeprowadzone badania wykazały przekroczenia parametrów mikrobiologicznych - Enterokoków (Paciorkowców kałowych), jest to niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym woda pochodząca z ujęcia w Woźnikach i sieci wodociągowej zaopatrywanej przez to ujęcie nie nadaje się do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń oraz mycia rąk i kąpieli. Woda z sieci wodociągowej może być obecnie wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania toalet.

do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń oraz mycia rąk i kąpieli. Woda z sieci wodociągowej może być obecnie wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania ustępów.

Do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań wody z ujęcia w Woźnikach oraz sieci wodociągowej zaopatrywanej przez to ujęcie, nawet po przegotowaniu woda z kranu nie nadaje się do spożycia.

Osoby z osłabioną odpornością, rodzice i opiekunowie niemowląt i małych dzieci muszą zachować szczególną ostrożność.

Jakość wody z ujęcia oraz sieci wodociągowej będzie na bieżąco monitorowana przez PSSE w Zawierciu do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań.

Informacje dotyczące jakości wody z w./w wodociągu obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Więcej ...
 
Bezpieczne Wakacje (19.06.2018)
 
Dopalacze (19.06.2018)
 

Europejski Tydzień Szczepień (EIW) 23-29 kwiecień 2018
(23.04.2018)

Uprzejmie informujemy, że w dniach 23-29 kwietnia 2018 roku w Państwowej Inspekcji Sanitarnej obchodzony będzie Europejski Tydzień Szczepień - European Immunization Week (EIW) objęty patronatem Światowej Organizacji Zdrowia.

W tych dniach pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych będą udzielać wszelkich informacji na temat szczepień ochronnych. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Informacje można uzyskać bezpośrednio lub telefonicznie w PSSE Zawierciu przy ul. 11 Listopada 15 w pokoju nr 13, tel. 32 6723491, w godzinach od 8:00 - 15:00.

Hasło tegorocznego Tygodnia Szczepień brzmi:

''SZCZEPIENIA DZIAŁAJĄ, SZCZEPMY EUROPĘ!''

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest propagowanie szczepień jako najskuteczniejszej formy zapobiegania chorobom oraz zwiększenie świadomości społecznej w przedmiotowej kwestii.

EIW został zapoczątkowany w 2005 roku przez Światową Organizację Zdrowia. Od tego czasu, w obchodach aktywnie uczestniczą kraje z całego regionu europejskiego.

Więcej ...
 
Informacja o przeprowadzanej na terenie województwa śląskiego akcji szczepienia lisów wolno żyjących w 2018 roku.
(28.03.2018)

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 04.04.- 13.04.2018 r. na terenie całego województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

APobierz pełną informację w PDF

 
Wszystkie wiadomości ...

Walidacja strony: XHTML 1.0, CSS. Kontakt: informatyk.