Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu PSSE Zawiercie Logo Fundusze Europejskie, Unia Europejska
Aktualności

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w Zawierciu z dnia 08.08.2018 r. godz. 10:00 skierowany do konsumentów wody pochodzącej z ujęcia w Woźnikach, gm. Irządze oraz sieci wodociągowej zaopatrywanej przez to ujęcie
(08.08.2018)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu informuje, iż w dniu 06.08.2018 r. pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych z ujęcia w Woźnikach oraz sieci wodociągowej zaopatrywanej przez to ujęcie. Wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych wskazują, iż woda pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym stwierdzam, iż woda z ujęcia w Woźnikach oraz sieci wodociągowej zaopatrywanej przez to ujęcie nadaje się do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń oraz mycia rąk i kąpieli.

Ze względu na chlorowanie wody możliwa jest zmiana zapachu i smaku wody.

Komunikat PPIS w Zawierciu z dnia 04.08.2018 r. jest nieaktualny.

Więcej ...
 

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w Zawierciu z dnia 04.08.2018 r. godz. 12:00 skierowany do konsumentów wody pochodzącej z ujęcia w Woźnikach, gm. Irządze oraz sieci wodociągowej zaopatrywanej przez to ujęcie
(04.08.2018)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu informuje, iż w dniu 02.08.2018 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego pobrana została próbka wody do badań laboratoryjnych z ujęcia w Woźnikach. Przeprowadzone badania wykazały przekroczenia parametrów mikrobiologicznych - Enterokoków (Paciorkowców kałowych), jest to niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym woda pochodząca z ujęcia w Woźnikach i sieci wodociągowej zaopatrywanej przez to ujęcie nie nadaje się do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń oraz mycia rąk i kąpieli. Woda z sieci wodociągowej może być obecnie wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania toalet.

do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń oraz mycia rąk i kąpieli. Woda z sieci wodociągowej może być obecnie wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania ustępów.

Do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań wody z ujęcia w Woźnikach oraz sieci wodociągowej zaopatrywanej przez to ujęcie, nawet po przegotowaniu woda z kranu nie nadaje się do spożycia.

Osoby z osłabioną odpornością, rodzice i opiekunowie niemowląt i małych dzieci muszą zachować szczególną ostrożność.

Jakość wody z ujęcia oraz sieci wodociągowej będzie na bieżąco monitorowana przez PSSE w Zawierciu do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań.

Informacje dotyczące jakości wody z w./w wodociągu obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Więcej ...
 
Bezpieczne Wakacje (19.06.2018)
 
Dopalacze (19.06.2018)
 

Europejski Tydzień Szczepień (EIW) 23-29 kwiecień 2018
(23.04.2018)

Uprzejmie informujemy, że w dniach 23-29 kwietnia 2018 roku w Państwowej Inspekcji Sanitarnej obchodzony będzie Europejski Tydzień Szczepień - European Immunization Week (EIW) objęty patronatem Światowej Organizacji Zdrowia.

W tych dniach pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych będą udzielać wszelkich informacji na temat szczepień ochronnych. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Informacje można uzyskać bezpośrednio lub telefonicznie w PSSE Zawierciu przy ul. 11 Listopada 15 w pokoju nr 13, tel. 32 6723491, w godzinach od 8:00 - 15:00.

Hasło tegorocznego Tygodnia Szczepień brzmi:

''SZCZEPIENIA DZIAŁAJĄ, SZCZEPMY EUROPĘ!''

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest propagowanie szczepień jako najskuteczniejszej formy zapobiegania chorobom oraz zwiększenie świadomości społecznej w przedmiotowej kwestii.

EIW został zapoczątkowany w 2005 roku przez Światową Organizację Zdrowia. Od tego czasu, w obchodach aktywnie uczestniczą kraje z całego regionu europejskiego.

Więcej ...
 
Informacja o przeprowadzanej na terenie województwa śląskiego akcji szczepienia lisów wolno żyjących w 2018 roku.
(28.03.2018)

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 04.04.- 13.04.2018 r. na terenie całego województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

APobierz pełną informację w PDF

 

INFORMACJA O SZCZEPIENIACH
(15.03.2017)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu informuje o bezpłatnych szczepieniach dla dzieci z roczników 2013-2016 przeciwko pneumokokom.

Więcej informacji - darmowe szczepienia dla dzieci z rocznikow 2013-2016 przeciwko pneumokokom

 

TERMOMODERNIZACJA

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu

Realizacja projektu UE
(13.03.2018)

Ogłoszenie o zamówieniu - TERMOMODERNIZACJA znajdą państwo na stronie: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - CZYTAJ WIĘCEJ

Wszelkie informacje dotyczące realizowanego projektu ''Termomodernizacji budynku Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zawierciu przy ul. 11 Listopada 15'' w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa Zmniejszanie emisyjności gospodarki Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 znajdą Państwo w zakładce: Realizacja projektu UE

 

INFORMACJA
(02.11.2017)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu informuje, że dzień 10 listopada 2017r. będzie dniem wolnym od pracy ze względu na święto przypadające w dniu 11 listopada 2017r.

Za utrudnienia przepraszamy.

 
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A
(24.10.2017)

W związku z dalszym dynamicznym wzrostem liczby przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A (WZW A) w województwie śląskim, na stronie internetowej WSSE w Katowicach http://www.wsse.katowice.pl/ co dwa tygodnie aktualizowane są informacje dotyczące zachorowań na WZW A.

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (potocznie zwane żółtaczką pokarmową lub chorobą brudnych rąk) jest schorzeniem wywoływanym przez wirus A zapalenia wątroby (HAV). Ludzie są jedynym rezerwuarem tego wydalanego z kałem wirusa.

Do zakażenia może dojść poprzez:

- spożycie skażonego pożywienia (np. nieumytych owoców) lub skażonej wody (podstawowa droga),

- kontakt bezpośredni z zakażonym człowiekiem (np. przeniesienie wirusa poprzez nieumyte po wyjściu z toalety ręce),

- kontakty seksualne (nie tylko analne), w tym przez bezpośredni kontakt oralno-analny, jak i poprzez kontakt oralny z częściami ciała oraz powierzchniami, na których znajduje się wirus. Występują zarówno zachorowania pojedyncze jak i ogniska zakażeń (tj. co najmniej dwa przypadki powiązane epidemiologicznie). W dziewięciu ogniskach odnotowanych w 2017 roku doszło łącznie do 24 zachorowań.

Podstawą w zapobieganiu zakażeniom jest przestrzeganie zasad higieny, także przy przygotowywaniu i spożywaniu posiłków. Brak jest specyficznego leczenia. Dostępna jest natomiast skuteczna szczepionka, która zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych zalecana jest:

- osobom wyjeżdżającym do krajów o wysokiej i pośredniej endemiczności zachorowań na WZW typu A

- osobom zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności, usuwaniu odpadów komunalnych i płynnych nieczystości oraz przy konserwacji urządzeń służących temu celowi

- dzieciom w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzieży, które nie chorowały na WZW typu A.

 
Wszystkie wiadomości ...

Walidacja strony: XHTML 1.0, CSS. Kontakt: informatyk.